preloader

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego
28.04.24

W niedziele 26 maja o godzinie 9:00 rozpoczęło obrady Walne Zgromadzenie Koła w stanicy w Radoszynie. Podczas obrad podjęliśmy ważne uchwały potrzebne do funkcjonowania naszego koła:

 • Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Zarządu Koła za sezon łowiecki 2023/2024
 • Zarząd Koła uzyskał absolutorium od Walnego Zgromadzenia na sezon łowiecki 2024/2025

Ogłoszono Króla Sezonu 2023/2024 krórym został kol. Karol Neryng.

Wyróżniających się członków koła udekorowano odznaczeniami.

Zasłużony dla Łowiectwa Zielonogórskieg:

 • Bartkowiak Jacek
 • Cichowski Marek
 • Mielcarek Paweł
 • Neryng Agieszka

Medal Zasługi łowieckiej Srebrny:

 • Bogusz Jan
 • Cerkowniak Lesław
 • Pawelski Ryszard
 • Podraza Andrzej

Medal Zasługi Łowieckiej Brązowy:

 • Kuś Mirosław
 • Neryng karol
 • Para Waldemar
 • Tatarynowicz Paweł

Medale wręczali przedstawiciele Kapituły Odznaczeń Łowieckich Stanisław Dudek i Jerzy Przybecki

Gratulujemy

Darz bór