preloader

Sztandar koła

W 2006r. Zarząd Koła Łowieckiego ,,PONOWA” w Skąpem postanowił podjąć działania, ażeby Koło posiadało sztandar wychodząc z założenia że:

  • sztandar konsoliduje ludzi zrzeszonych w danej organizacji,
  • ślubowania nowowstępujących do koła będzie się odbywać przed sztandarem,
  • sztandar będzie uczestniczył w uroczystościach własnych,
  • będzie stanowił symbol trwania Koła,
  • będzie towarzyszył w ostatniej drodze członków koła.

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego ,,Ponowa” Skąpe w dniu 23 kwietnia pkt .18 Uchwały ustaliło wzór sztandaru, który miał zawierać następujące elementy: ponowa, jeleń, liście dębu, jednolita czcionka. Koszt wykonania sztandaru był dość wysoki, dlatego podjęto działania do pozyskania sponsorów i zjednania ich przychylności. Pozyskano 22 fundatorów. Projekt sztandaru w wymiarach naturalnych został wykonany przez panią Urszulę Sawicką, a następnie został złożony w dniu 24.01.2007r. w pracowni klasztoru Mniszek Klarysek od Wiecznej Adoracji w Pniewach. Mistrzynią tej pracowni była siostra Magdalena. Gotowy sztandar został odebrany w dniu 22.08.2007r. przez R. Andrzejaka oraz S. Siemiginowskiego.


09 września 2007r. Koło Łowieckie ,, PONOWA” w Skąpem przeżywało swój wielki dzień. Uroczyste nadanie sztandaru odbyło się podczas mszy św. Hubertowskiej w kościele parafialnym w Skąpem. Nabożeństwu przewodniczył kapelan lubuskich myśliwych ks. Przemysław Kasprzak. Organizatorzy uroczystości zadbali o specyficzny wystrój kościoła. Pojawiły się sosny, skóry z dzików, wieniec jelenia i palące się znicze symbolizujące pamięć o kolegach, którzy odeszli do krainy Wiecznych Łowów. Po poświęceniu sztandaru przez kapelana, drzewiec sztandaru skręcił ówczesny przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Zielonej Górze , Łowczy Okręgowy Zdzisław Rudkiewicz. Następnie najstarszy członek i jeden z założycieli koła- Jan Romanowski uniósł sztandar i przekazał go wiceprezesowi Naczelnej Rady Łowieckiej, prezesowi Okręgowej Rady Łowieckiej Bolesławowi Tatarzyckiemu , a ten przekazał go prezesowi Koła ,,PONOWA”. W czasie mszy rozbrzmiewała muzyka rogów myśliwskich w wykonaniu Zespołu Lubuskie Fanfary. Po uroczystościach kościelnych członkowie koła i zaproszeni goście przenieśli się do sali bankietowej w Toporowie. Był to czas na uroczyste przemówienia oraz symboliczne wbicie gwoździ przez sponsorów sztandaru. Podczas uroczystości Koło ,,PONOWA” otrzymało Złoty Medal Zasługi Łowieckiej. Brązowe Medale za Zasługi otrzymali: R. Andrzejak, L. Tomczyk, S. Siemiginowski, a medale Zasłużony dla Łowiectwa Zielonogórskiego otrzymali: A. Podraza oraz J. Lubański.

Nasz sztandar, od chwili nadania dla Koła Łowieckiego ,,PONOWA” w Skąpem czynnie uczestniczy w różnych wydarzeniach nie tylko łowieckich, ale również lokalnych i państwowych. Delegacja naszego pocztu sztandarowego wysyłana jest na uroczystości państwowe takie jak Święto Konstytucji 3-Maja, Święto Niepodległości 11 Listopada. Sztandar uczestniczy w życiu koła m.in. na mszach hubertowskich, Walnych Zgromadzeniach, jak również w ostatniej drodze Naszych kolegów.