preloader

Odyniec na Brąz
16.08.22

Medal Brązowy otrzymał Oręż Odyńca pozyskanego przez kol Zygmunta Gralewskiego na polowaniu Hubertowskim 9.11.2019 a obwodzie 113.Trofeum wyceniono na 113,7 pkt CIC.