preloader

Koło łowieckie

service service


service service

Historia Koła

Koło łowieckie "Ponowa"

W miejscowości Cibórz (Gromada Skąpe) do 1958 r. stacjonowała jednostka Wojska Polskiego, przy której istniało Wojskowe Koło Łowieckie. Koło dzierżawiło obwód łowiecki w granicach miejscowości Przetocznica - Skąpe - Łąkie - Ołobok - Rokietnica - Węgrzynice - Zawisze - Podła Góra - Przetocznica.

 W 1958 r. jednostka wojskowa, a wraz z nią Koło Łowieckie opuściły Cibórz, a w dawnych koszarach powstał działający do dziś szpital wojewódzki. W tym też czasie nadleśniczy z Nadleśnictwa Złoty Potok inż. Bolesław Kostkiewicz podjął inicjatywę utworzenia nowego koła łowieckiego i poczynił starania o wydzierżawienie opuszczonego obwodu łowieckiego.

 

W miejscowości Cibórz
(Gromada Skąpe) do 1958 r.

stacjonowała jednostka Wojska Polskiego, przy której istniało Wojskowe Koło Łowieckie. Koło dzierżawiło obwód łowiecki w granicach miejscowości Przetocznica - Skąpe - Łąkie - Ołobok - Rokietnica - Węgrzynice - Zawisze - Podła Góra - Przetocznica.

W 1958 r. jednostka wojskowa, a wraz z nią Koło Łowieckie opuściły Cibórz, a w dawnych koszarach powstał działający do dziś szpital wojewódzki. W tym też czasie nadleśniczy z Nadleśnictwa Złoty Potok inż. Bolesław Kostkiewicz podjął inicjatywę utworzenia nowego koła łowieckiego i poczynił starania o wydzierżawienie opuszczonego obwodu łowieckiego.

1958

Na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym

W dniu 20 czerwca 1958 r. Nadleśniczy Kostkiewicz zebrał 8 myśliwych należących już do innych kół, przeważnie leśników, i zorganizował zebranie założycielskie. Byli to: Henryk Bortkiewicz, Andrzej Lozia, Eugeniusz Owoc, Kazimierz Prałat, Jan Romanowski, Bolesław Szymański i Zdzisław Tchórzewski. Uchwalono i podpisano Statut Koła, Nadając mu istniejacą do dzisiaj nazwę "PONOWA".

Pierwszym prezesem został Zdzisław Tchórzewski. Pierwszymi członkami już po założeniu koła byli koledzy Witold Spatari, Stanisław Romanowski, Szczepan Wieliński, Edward Sawicki oraz Szczepan Liebner. Po dopełnieniu wszelkich formalności OZLP wydzierżawił kołu obwód numer 93 o powierzchni 7.954 ha. Pierwsze polowanie, które prowadził Bolesław Kostkiewicz, odbyło się późną jesienią 1958 roku. Pozyskano wówczas 5 dzików, 22 zające i 3 lisy. Po roku w wyniku zmiany granic Nadleśnictw zabrano z naszego obwodu 2000 ha, przyłączając je do Nadleśnictwa Gryżyna. Na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym w roku 1960 wybrano prezesem koła Witolda Spatari, który pełnił swój urząd przez 28 lat.

1958
20 czerwca

W dniu 20 maja 1961 roku zarząd liczącego wówczas 24 członków koła

został powiadomiony pisemnie, że dzierżawiony obwód zostaje odebrany kołu w trybie natychmiastowym, mimo że umowa dzierżawna była jeszcze ważna przez okres 7 lat. Decyzja była podyktowana tym, że "potrzebne są dewizy dla kraju uzyskane z polowań dewizowych". Ówczesny zarząd koła rozpoczął energiczną walkę o odwrócenie skutków tej bezprawnej decyzji.

Przez okres prawie jednego roku koło nie posiadało obwodu, ale nadal istniało. Żaden z myśliwych nie wystąpił z koła, ani nie przeniósł sie do innego.

1961
20 maja

Na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym

W dniu 9 lutego 1962 roku dzięki staraniom ówczesnego prezesa Witolda Spatari i Stanisława Rymaszewskiego, pracownika urzędu powiatowego, nasze koło otrzymało obwód w granicach: Skąpe - Łąkie - Chociule - Rosin - Kępsko - Niekarzyn - Pałck - Skąpe. Dzisiaj ma on numer 26, a jego obszar wynosi 5.520 ha.

Obwód był całkowicie jałowy, brak było w nim całkowicie ostoi zwierzyny, bytowało zaledwie kilka saren i zajęcy. Po kilku latach koło otrzymało jeszcze jeden obwód - nr 141 (teraz nr 15) o obszarze 3320 ha, położony w granicach od Wilkowa w kierunku Mostek do Stoku - Żelachowa - Lubrzy - Nowej Wioski i Wilkowa. Na obu tych obwodach gospodarujemy do dzisiaj. Posiadamy odpowiednią ilość urządzeń łowieckich, a mianowicie 75 ambon, 45 wysiadek, 15 paśników, 110 lizawek, 13 buchtowisk. Mamy również pola uprawne, poletka zgryzowe i żerowe, a dokarmianie zwierzyny prowadzimy w cyklu całorocznym.

1962
9 lutego