preloader

Łowisko

Łowisko Koła Łowieckiego ,,PONOWA” w Skąpem
 

Obecnie gospodarujemy na 2 obwodach: jeden o nr 113 położony na terenie Gminy Skąpe o pow. użytkowej 5782 ha i drugi o nr 103 położony na terenie Gminy Lubrza o pow. użytkowej 3470 ha. Nasi myśliwi gospodarując na 9252 ha łącznie wkładają ogromną pracę w zagospodarowanie łowieckie, ochronę pól przed szkodami ze strony zwierzyny łownej jak i ochraniają łowiska przed drapieżnikami i kłusownictwem. Mają satysfakcje z osiągniętych efektów swojej pracy, która zostaje doceniona dobrą współpracę z terenowymi Nadleśnictwami i innymi organizacjami jak i ludnością mieszkającą w obwodach.

Lasy zajmują ok. 40 % powierzchni obwodu, jeziora, rzeki i inne cieki wodne to ok. 10% reszta to grunty rolne, łąki i pastwiska. W obwodach bytuje zwierzyna gruba jak: jeleń, sarna, dzik jak i drobna zając, kaczka, gęsi, bażant, oraz lis, jenot, norka amerykańska, kuna. Ze zwierzyny chronionej występuje wydra, bóbr oraz pojawił się wilk. 

Obwody nasze wyposażone są w urządzenia łowieckie takie jak: paśniki 10 szt. lizawki na sól szt. 100, pasy zaporowe, poletka łowieckie, wysiadki i ambony. Wykładamy sezonowo średnio ok. 100 ton karmy soczystej, 8 ton karmy treściwej oraz 800 kg soli. Ta ilość karmy zapewnia, że zwierzyna zawsze coś znajdzie dla siebie przy paśnikach i pozwoli jej przetrwać tzw. głodowe dni, których zawsze w zimie jest od kilku do kilkunastu w naszym regionie.

 

W 2008r. łowisko nasze , a dokładniej obwód 113 zasilony został poprzez wypuszczenie 40 szt. bażantów (32 kury i 8 kogutów). Zarząd Koła wszedł również w program ,,KUROPATWA” , monitorowany przez Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze.

Obwody łowieckie zostały wyposażone w następujące urządzenia łowieckie – stan na początek 2017 roku:

obwód 103

 • paśniki – magazyny szt. 5
 • lizawki- szt. 100
 • ambony szt. 29
 • poletka łowieckie- 0,5 ha
 • pasy zaporowe- 5x500 m
 • wysiadki- 36 szt.
 • Łąki- 9,5 ha

Obwód posiada wody przepływowe oraz jeziora – nie zachodzi potrzeba sztucznych wodopojów.

obwód 113

 • paśniki – magazyny szt. 5
 • lizawki- szt. 100
 • ambony szt. 58
 • poletka łowieckie- 8,7 ha+19,14 ha+ 1,8 ha
 • pasy zaporowe- 5x500 m
 • wysiadki- 50 szt.