04-11-2017 Polowanie Hubertowskie Drukuj

04 listopada 2017 r. na obwodzie 113 odbyło się uroczyste polowanie hubertowskie. Prowadzącym był prezes kol. Andrzej Podraza, a pomagał łowczy kol. Jan Bogusz. Polowanie rozpoczęło się od przywitania gości i myśliwych z naszego Koła, następnie omówiono zasady bezpieczeństwa i wymieniono zwierzynę, na którą będziemy polować. Rozlosowano karty stanowiskowe, polowaliśmy jak zawsze na białe i zielone. Pierwszy miot na "1" , było tu bardzo głośno, wiele strzałów i w końcowym efekcie 6 dzików na rozkładzie. Celnie strzelali koledzy Paweł Mielcarek, Paweł Tatarynowicz, Waldemar Romanowski, Jan Bogusz, Mateusz Gorsiak i Zdzisław Liebner. Drugie pędzenie odbyło się na "2" W tym miocie celne strzały do dzików oddali kol. Paweł Mielcarek, kol. Wojciech Gorsiak, kol. Janusz Lubański i jeszcze kol. Jarek Hoppen strzelił jenota. Trzecie pędzenie na "15" zakończyło się jednym celnym strzałem do lisa kolegi Lesława Cerkowniaka. Następnie udaliśmy się do stołu, gdzie odbył się pokot. Prowadzący polowanie ogłosił królem kol. Pawła Mielcarka - strzelił 2 dziki. Gratulacje! Król otrzymał pamiątkowy medal, sygnaliści odegrali właściwe sygnały, polowanie się zakończyło, a rozpoczęła się myśliwska biesiada.

Darz Bór!