Środa, 3 czerwca 2020Imieniny: Leszek, Anatola, Tamara
 
Home
Koło Łowieckie Ponowa
06-05-2018 Walne Zgromadzenie PDF Drukuj Email

 

 

Dnia 06.05. 2018 odbyło się walne zgromadzenie członków koła łowieckiego "Ponowa",tym razem spotkaliśmy się na sali wiejskiej w Darnawie. Zebranie rozpoczął kolega prezes Andrzej Podraza, przedstawił porządek obrad ,który został przyjęty przez zebranych. Następnie wybraliśmy przewodniczącego i sekretarza zgromadzenia ,oraz komisje uchwał i wniosków, a także komisje skrutacyjną. Przewodniczącym został kol. Paweł Romanowski, sekretarzem kol. Agieszka Neryng, komisje uchwal i wniosków stanowili koledzy Bartosz Romanowski, Wiesław Jędrasiak ,Marek Cichowski a  komisje skrutacyjną Jarosław Hoppen, Mateusz Gorsiak i Piotr Jereminowicz. Zarząd i Komsja Rewizyjna przedstawiły sprawozdania za miniony rok gospodarczy. Walne zgromadzenie udzieliło absolutorium dla poszczególnych członków zarządu. W następnych punktach wysłuchaliśmy propozycji rocznego planu łowieckiego ,oraz preliminarza finansowego na bieżący rok gospodarczy. Prezes przedstawił zaawansowanie prac nad budowa stanicy ,omówiliśmy organizacje obchodów 60-lecia naszego koła. Łowczy kol. Jan Bogusz przedstawił wyniki konkursu na Króla Sezonu ,oraz Króla Lisiarzy. Królem sezonu został kol. Karol Neryng a Królem Lisiarzy kol. Stefan Banaś. Obaj otrzymali pamiątkowe puchary. Na koniec podjęliśmy uchwały które będą obowiązywały w bieżącym roku gospodarczym.

Darz Bór!

 

 

 
ASF !!! PDF Drukuj EmailOd 26.11.2019 obszar naszego  obwodu 113 został zaliczony  do strefy zagrożenia ASF (strefa żółta). Czasowo wstrzymana została możliwość wykonywania polowania. Do momentu spełnienia wszystkich wymogów dotyczących walki z ASF sytuacja ta nie ulegnie zmianie. Zarząd jest w trakcie organizacji  spotkania informacyjnego,o terminie zostana powiadomieni wszyscy myśliwi. Na tą chwile wstępne informacje przekazane przez Z.O. P.Z.Ł. Zielona Góra.
Każdy dzik odstrzelony na obszarze ochronnym jest niezwłocznie dostarczany wraz ze wszystkimi częściami ciała, w tym z narządami wewnętrznymi, do położonego na tym samym obszarze: punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny, lub innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików.Tusze, wszystkie części ciała oraz skóry dzików odstrzelonych mogą opuścić ww. obiekty, wyłącznie po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku ASF, dla wszystkich sztuk znajdujących się w danym obiekcie(w przypadku chociaż jednego wyniku stwierdzającego ASF wszystkie tusze wraz z narządami kierowane są do utylizacji) Dozwolone jest wysyłanie poza obszar odstrzału, na terenie Polski mięsa dzików i produktów z niego wytworzonych, odstrzelonych na obszarze ochronnym – po uzyskaniu wyniku ujemnego na ASF .

Zasady obowiązujące w strefie żółtej podczas polowania:

* możliwość wykonywania polowań na dziki i inną zwierzynę

*wskazane wyznaczenie chłodni na terenie strefy żółtej z podziałem na chłodnie do magazynowania dzików (podlegają blokadom) oraz zwierzyny płowej (nie podlega blokadom)

*konieczność przedstawienia do badania tuszy dzika i narogów (oznakowanych tożsamym identyfikatorem – znacznikiem)

*konieczność zgłoszenia powiatowemu lekarzowi weterynarii odstrzelonych lub magazynowanych w strefie żółtej dzików w celu pobrania prób do badań w kierunku ASF –plombowanie chłodni do czasu uzyskania wyników ujemnych wszystkich sztuk zmagazynowanych w danej chłodni,po otrzymaniu ujemnych wyników mięso może zostać wprowadzone do obrotu (specjalne oznakowanie) lub zagospodarowane na użytekwłasny

*możliwość utylizacji zwłok dzików po przeprowadzonym próbkobraniu

*przy stwierdzeniu dodatniego wyniku badania w kierunku ASF wszystkie tusze zlokalizowane w obrębie chłodni poddaje się utylizacji z nakazu PLW

*obowiązuje bioasekuracja w łowiskuDarz Bór!

 
Walne Zgromadzenie 06-05-2018 PDF Drukuj Email

Zarząd Koła Łowieckiego "PONOWA" Skąpe zwołuje Walne Zgomadzenie Członków Koła, które odbędzie się 06 maja 2018 roku o godzinie 9.00 w sali wiejskiej w Darnawie.

Obeność na Walnym Zgromadzeniu jest obowiązkowa.

Darz Bór !

 
Ostatnia zbiorówka. PDF Drukuj Email

 

 


 

Miniony Sezon Polowań Zbiorowych w Ponowie był bardzo specyficzny.

Zarząd Koła reagując na bieżąco na zmieniającą się sytuacje dotyczącą walki z ASF był zmuszony odwołać dwa polowania zbiorowe a na jednym ograniczyć zwierzynę przewidzianą do odstrzału tylko do zwierzyny płowej oraz drapieżników. Pewnych spraw nie przeskoczymy, musimy razem ramie w ramie działać aby z naszego łowiectwa wyciągnąć jeszcze jak najwięcej dobrego…

Ostatnie polowanie zbiorowe w sezonie 2019/2020 było zorganizowane dzięki inicjatywie łowczego, nie było ono wcześniej zaplanowane pomyśl narodził się aby w jakiś sposób zrekompensować naszym myśliwym polowania które się nie odbyły.

30.01.2020 na obwodzie 103 na zbiórce stanęło 21 myśliwych. Polowanie prowadził kol Jan Bogusz a pomagał mu w tym dniu kol. Karol Neryng. Myśliwi pozyskali 4 dziki. Trzy z nich strzelił król kol Bartek Steckiewicz, jednego kol Rysiu Pawelski. Polowanie mimo tylko dobrej aury było udane. Koledzy mieli więcej okazji do pozyskania zwierza ale jak to często bywa(i dobrze) dziki uchodziły Spotkaliśmy również jelenie lecz te mądre zwierzęta wyszły prosto na zaproszonego kolegę który nie posiada uprawnień selekcjonerskich…

Dobrze ze to ostatnie ponadplanowe polowanie mogło się odbyć. Obiektywnie rzecz biorąc chyba wszyscy obecni byli zadowoleni ,zwierza nie brakowało no i ta smaczna zupka na zakończenie…

Oby do października i do nowego sezonu polowań zbiorowych czas upłynął nam szybko i przyjemnie.

Tego życzymy wszystkim kolegom.Darz Bór!


 
Hubertus 2019 PDF Drukuj Email


 

 

W tym sezonie polowanie Hubertowskie zarząd zaplanował na 9 listopada. Prowadzącym był tradycyjnie prezes oraz łowczy. Zbiórka przeprowadzona na rej 1 A miała uroczysty charakter… młody myśliwy kol. Paweł Rzepa złożył Ślubowanie Myśliwskie które przyjął kol. Andrzej Podraza.

 


"Przystępując do grona polskich myśliwych ślubuję uroczyście: przestrzegać sumiennie praw łowieckich,

postępować zgodnie z zasami etyki łowieckiej, zachowywać tradycje polskiego łowiectwa,

chronić przyrodę ojczystą, dbać o dobre imię łowiectwa i godność polskiego myśliwego"

 

 


Rota ślubowania to święte słowa z tego miejsca życzymy wszystkim naszym członkom aby zawsze zachowywali się w zgodzie z tym co kiedyś ślubowali… „postępować zgodnie z zasadami etyki łowieckiej, zachowywać tradycje polskiego łowiectwa…”

Po tej podniosłej chwili przyszedł czas na polowanie …pierwsze dwa mioty nie dały zwierza a nawet strzału.

Złe dobrego początki… Trzecie pędzenie prowadzący zaplanowali na rejonie 10 tutaj załamała się pogoda zaczął padać deszcz , miny myśliwych były bardzo wymowne. Ale po pierwszych strzałach humory uległy zmianie to „zieloni” bili do dzików gość zaproszony kol. Zygmunt Gralewski powalił pięknego prawie 140 kg odyńca z prawdopodobnie medalowym orężem, kol. Rysiek Pawelski dołożył przelatka. Po gratulacjach przemieściliśmy się na ostatnie pędzenie ”Stacja Niekarzyn” miot ten często daje Jelenie i tak było i tym razem… chmara wyszła na linie „białych” kol Mateusz Gorsiak oddając trzy strzały położył cielaka oraz zranił łanie która uszła wraz z chmarą. Z racji na kończący się dzień i trudnego przeciwnika którym jest ranna łania poszukiwanie zwierza odłożono na następny dzień.

Pokot na którym złożono Jelenia Cielę orz 2 Dziki zakończył ten dzień w kniei.

Królem prowadzący ogłosił kol Mateusza - Gratulujemy!

Sygnały pokotu i cześć oddana zwierzynie zakończyła pierwsza cześć Hubertowskich Łowów.

Druga odsłona naszego spotkania rozpoczęła się obiadem w stanicy, tutaj ze świetnymi humorami spędziliśmy milo czas w koleżeńskiej atmosferze… jak zwykle ciekawe opowieści i i rozmowy na tematy tak dla nas istotne przeciągnęły nasze spotkanie do późnych godzin. Tak trzeba Należy się spotykać i pielęgnować nasze tradycje.

PS: Następnego ranka,16 godzin po strzale posokowiec podłożony na trop rannej łani doprowadził swojego przewodnika do zgasłej sztuki. Lolek pracując na otoku na dystansie 1030 m rozwiązał problem myśliwego w kilkanaście minut. Na konto kol Mateusza powędrowała Łania a na konto Lolka kolejny podniesiony postrzałek i porządna micha…

Darz Bór!


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 46

W czerwcu polujemy na:
Sarny:
kozły
Dziki:
odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki
Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

Całość >>


Źródło: http://www.pzlow.pl

Projekt i wykonanie NETSEND