preloader

Składka P.Z.Ł.
2.10.22

 

 

Na posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 29 września 2022 r. została podjęta uchwała w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2023 r.

Wysokość składki:

normalna: 460 zł plus ubezpieczenie (43 zł);
ulgowa: 230 zł plus ubezpieczenie (43 zł);
ulgowa, o której mowa w par. 124 ust. 3 Statutu PZŁ: 115 zł plus ubezpieczenie (43 zł).